Bliv Angstfri Practitioner

Uddannelsen henvender sig til vejledere, behandlere, terapeuter og alle der møder angst hos andre i deres virke.

Principperne og den bevidste metode er gennemprøvede gennem 15 år med stor effekt. Og du kan lære hvordan, så du kan bidrage til at andre bliver angstfrie og udøve Angstfri terapi som uddannet PractitionerGerne som en overbygning på det du kan i forvejen, som coach, terapeut eller vejleder

Emnerne på uddannelsen bliver præsenterede både med de grundlæggende principper og de mange efterprøvede metoder, der kan bringes i spil når vi gerne vil hjælpe andre med angst. Læringsgraden er høj, da alt introduceres på princip-, metode- og praksisniveau.

Emnerne på uddannelsen er bl.a.:

Angstens mentale konstruktion

 • Grundforståelse af angst, der muliggør at angst kan forklares logisk og rationelt over for den angste.
 • Principperne i den indre bevisførelse, og hvordan det vi tænker fremstår som sandt for den, der tænker tankerne – på trods af fakta fra den virkelige verden.
 • Indsigt i hvordan de formodede sandheder, skaber angst-oplevelsen. Med andre ord, at den angste er bange – selv om der i situationen ikke er grund til det.

Afdækning af de mentale konstruktioner

 • Model af menneskets tænkning med fokus på, hvordan man helt konkret og præcist kan ændre og styrer sine tanker.
 • Avanceret spørgeteknik, der går langt forbi sædvanlige coachende spørgeteknikker,

Præcis afdækning af angstens mentale konstruktion.

 • Et godt mix mellem udspørgning og instruering af den angste.
 • Metoder til at hjælpe den angste med at afslører den tankekonstruktion, der gør det muligt at være bange – når man er i sikkerhed.
 • Værktøjer til at håndtere begrænsende overbevisninger og fejlbehæftede antagelser hos den angste.

Læringsstrategier der virker mod angsten

 • Metoder der er lette af formidle og hjælper den angste med at får kontrol over sin forestillingsverden og tankeunivers.
 • Metoder til dæmpning af de umiddelbare angstsymptomer i krop, puls og åndedræt.
 • Læringsstrategier som den angste kan benytte til at blive angstfri i situationerne uden brug af eksponering.
 • Overtalelsesmetoder, der muliggør at klienterne slipper fortiden og ser positivt på mulighederne i fremtiden.
 • Struktureret fremgangsmåde til at tage den angste fra første kortlægning til det endelige bevis for angstfriheden.

Sammenhængen med andre metoder

 • Den bevidste metodes sammenhæng til andre metoder, herunder kognitiv adfærdsterapi, hypnoterapi og meta kognitiv terapi

Uddannelsesform:

Undervisningen foregår som en række dagskurser med teori og øvelser. Hvert dagskursus har hjemmeøvelser, som udføres frem til næste undervisningsdag, således at man træner sine færdigheder og får feedback på de erfaringer man har fået mellem undervisningdagene. I uddannelsens sidste del opfordres man til at træne på egne klienter.

Forløbet består af ti kursusdage fordelt over ca fem måneder. Der er således ca 2 uger mellem hver kursusdag.

Praktisk:

Pris: 19.000 kr eks moms.

Forplejning: Der vil indgå en let forplejning på undervisningsdagene

Placering: i Københavns området,- afhængig af holdets størrelse.